k.ú.: 668851 - Komorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548162 - Komorovice NUTS5 CZ0633548162
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1219418
zahrada 81 35070
travní p. 148 275703
lesní poz 69 1166748
vodní pl. rybník 7 28881
vodní pl. tok přirozený 2 704
vodní pl. tok umělý 8 2087
vodní pl. zamokřená pl. 1 329
zast. pl. společný dvůr 16 2170
zast. pl. 133 66341
ostat.pl. jiná plocha 84 67038
ostat.pl. manipulační pl. 69 70342
ostat.pl. neplodná půda 38 16942
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 288
ostat.pl. ostat.komunikace 87 54023
ostat.pl. silnice 13 51313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1729
ostat.pl. zeleň 1 466
Celkem KN 953 3059592
Par. KMD 953 3059592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 124
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 20:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.