k.ú.: 668869 - Vystrkov u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561797 - Vystrkov NUTS5 CZ0633561797
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 618993
zahrada 120 64531
travní p. 147 269716
lesní poz 55 1020133
vodní pl. rybník 1 3147
vodní pl. tok přirozený 3 800
vodní pl. tok umělý 1 738
vodní pl. zamokřená pl. 2 1713
zast. pl. společný dvůr 8 984
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 175 32698
ostat.pl. dálnice 6 59822
ostat.pl. jiná plocha 56 34596
ostat.pl. manipulační pl. 33 12984
ostat.pl. neplodná půda 15 6252
ostat.pl. ostat.komunikace 83 40606
ostat.pl. silnice 3 51401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3399
ostat.pl. zeleň 4 18790
Celkem KN 948 2241501
Par. KMD 948 2241501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 169
LV 206
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2010
S-SK GS 1:2880 1824 18.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.