k.ú.: 668915 - Podbřežice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550795 - Podbřežice NUTS5 CZ0646550795
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1026 3075190
zahrada 191 68435
ovoc. sad 28 32001
travní p. 46 55556
lesní poz 4 7952
vodní pl. nádrž přírodní 9 2238
vodní pl. tok přirozený 123 20563
zast. pl. společný dvůr 2 5920
zast. pl. zbořeniště 24 2659
zast. pl. 131 44708
ostat.pl. dálnice 3 4386
ostat.pl. jiná plocha 129 62716
ostat.pl. manipulační pl. 13 11326
ostat.pl. neplodná půda 45 8872
ostat.pl. ostat.komunikace 480 85952
ostat.pl. pohřeb. 2 934
ostat.pl. silnice 35 42591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 3386
Celkem KN 2301 3535385
Par. KMD 2301 3535385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 129
LV 213
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
KM-D 1:1000 25.05.2000 23.11.2017 zavedení KMD
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.05.2000 28.02.1824 zavedení KMD


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 16:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.