k.ú.: 668923 - Komušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 705 3004785
zahrada 57 74410
ovoc. sad 3 11204
travní p. 303 736726
lesní poz 323 822370
vodní pl. nádrž umělá 17 87361
vodní pl. rybník 3 44439
vodní pl. tok umělý 114 27584
vodní pl. zamokřená pl. 4 3988
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 115 65112
ostat.pl. jiná plocha 81 68338
ostat.pl. manipulační pl. 26 34322
ostat.pl. neplodná půda 206 147113
ostat.pl. ostat.komunikace 86 52447
ostat.pl. silnice 11 38873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2277
ostat.pl. zeleň 12 1775
Celkem KN 2068 5223153
Par. KMD 2068 5223153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 106
LV 171
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 09.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.