k.ú.: 668958 - Konárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533394 - Konárovice NUTS5 CZ0204533394
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 816 3992930
zahrada 522 381194
ovoc. sad 24 89758
travní p. 90 192353
lesní poz les(ne hospodář) 1 1695
lesní poz 347 5277653
vodní pl. nádrž přírodní 1 1618
vodní pl. nádrž umělá 12 14767
vodní pl. rybník 1 5068
vodní pl. tok přirozený 30 152253
vodní pl. zamokřená pl. 20 22732
zast. pl. společný dvůr 19 8983
zast. pl. zbořeniště 2 242
zast. pl. 601 153001
ostat.pl. jiná plocha 93 72889
ostat.pl. manipulační pl. 28 32619
ostat.pl. neplodná půda 39 59719
ostat.pl. ostat.komunikace 164 228683
ostat.pl. pohřeb. 3 3695
ostat.pl. silnice 8 69453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14208
ostat.pl. zeleň 14 36072
Celkem KN 2837 10811585
Par. KMD 2837 10811585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 237
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 57
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 601
LV 851
spoluvlastník 1258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2017
S-SK GS 1:2880 1839 19.04.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.05.2022 18:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.