k.ú.: 668974 - Kondrac - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529931 - Kondrac NUTS5 CZ0201529931
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 555 3786317
zahrada 131 108819
travní p. 400 934921
lesní poz ostat.komunikace 1 2917
lesní poz 318 1801989
vodní pl. nádrž umělá 11 7024
vodní pl. rybník 1 3781
vodní pl. tok přirozený 15 12171
vodní pl. tok umělý 1 2129
vodní pl. zamokřená pl. 10 2319
zast. pl. společný dvůr 7 1856
zast. pl. zbořeniště 4 898
zast. pl. 264 86211
ostat.pl. jiná plocha 59 31358
ostat.pl. manipulační pl. 31 44554
ostat.pl. neplodná půda 127 96759
ostat.pl. ostat.komunikace 195 169773
ostat.pl. pohřeb. 3 4617
ostat.pl. silnice 16 47053
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 36837
ostat.pl. zeleň 3 1050
Celkem KN 2156 7183353
Par. KMD 2156 7183353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 34
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 253
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 309
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 18:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.