k.ú.: 668991 - Kamenice u Konecchlumí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573051 - Konecchlumí NUTS5 CZ0522573051
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 524677
zahrada 87 70181
ovoc. sad 182 1181779
travní p. 27 28425
lesní poz 8 1076838
vodní pl. tok přirozený 29 3896
vodní pl. zamokřená pl. 1 3978
zast. pl. společný dvůr 1 459
zast. pl. 82 26751
ostat.pl. jiná plocha 38 28751
ostat.pl. neplodná půda 7 3866
ostat.pl. ostat.komunikace 62 64436
ostat.pl. silnice 42 32478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1295
ostat.pl. zeleň 5 138317
Celkem KN 764 3186127
Par. KMD 764 3186127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 79
LV 169
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 02:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.