k.ú.: 669008 - Konecchlumí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573051 - Konecchlumí NUTS5 CZ0522573051
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 1629176
zahrada 152 114913
ovoc. sad 124 661690
travní p. 106 203484
lesní poz 13 954747
vodní pl. nádrž přírodní 2 2696
vodní pl. nádrž umělá 88 91023
vodní pl. tok přirozený 132 18080
vodní pl. tok umělý 15 4332
zast. pl. společný dvůr 2 175
zast. pl. zbořeniště 1 545
zast. pl. 162 92692
ostat.pl. jiná plocha 42 11870
ostat.pl. manipulační pl. 19 10831
ostat.pl. neplodná půda 31 23627
ostat.pl. ostat.komunikace 93 79060
ostat.pl. pohřeb. 1 1816
ostat.pl. silnice 21 53233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8316
ostat.pl. zeleň 7 6964
Celkem KN 1548 3969270
Par. KMD 1548 3969270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 30
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 148
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 318
spoluvlastník 1939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 02:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.