k.ú.: 669016 - Kovač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548944 - Kovač NUTS5 CZ0522548944
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 738 2717545
zahrada 65 47194
ovoc. sad 3 17785
travní p. 512 1143786
lesní poz les(ne hospodář) 2 55641
lesní poz 47 3145800
vodní pl. nádrž přírodní 2 1554
vodní pl. nádrž umělá 1 2945
vodní pl. rybník 3 127041
vodní pl. tok přirozený 232 61430
vodní pl. tok umělý 40 4110
vodní pl. zamokřená pl. 2 1823
zast. pl. společný dvůr 2 427
zast. pl. zbořeniště 1 212
zast. pl. 99 62008
ostat.pl. dráha 7 61752
ostat.pl. jiná plocha 47 8241
ostat.pl. manipulační pl. 22 37269
ostat.pl. neplodná půda 18 15244
ostat.pl. ostat.komunikace 120 146641
ostat.pl. silnice 23 60034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6312
ostat.pl. zeleň 1 290
Celkem KN 1990 7725084
Par. KMD 1990 7725084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 92
LV 331
spoluvlastník 2076

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2015
S-SK GS 1:2880 1842 02.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 08:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.