k.ú.: 669041 - Koněšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590886 - Koněšín NUTS5 CZ0634590886
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 8287
orná půda 1645 6668950
zahrada 210 135303
ovoc. sad 2 10187
travní p. mez, stráň 3 390
travní p. 247 348258
lesní poz les s budovou 3 66
lesní poz 323 2713625
vodní pl. nádrž umělá 2 2949
vodní pl. rybník 3 804
vodní pl. tok přirozený 15 576695
vodní pl. tok umělý 26 5048
zast. pl. společný dvůr 2 756
zast. pl. zbořeniště 1 285
zast. pl. 363 121999
ostat.pl. jiná plocha 243 124387
ostat.pl. manipulační pl. 32 27155
ostat.pl. mez, stráň 43 14984
ostat.pl. neplodná půda 77 99019
ostat.pl. ostat.komunikace 848 266852
ostat.pl. pohřeb. 1 2580
ostat.pl. silnice 63 91010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14028
ostat.pl. zeleň 7 8453
Celkem KN 4183 11242070
Par. DKM 4183 11242070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 10
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 351
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 4
LV 493
spoluvlastník 685

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 22.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 19:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.