k.ú.: 669113 - Konice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1098106
vinice 210 702609
zahrada 96 74654
ovoc. sad 2 4408
travní p. 73 98547
lesní poz les(ne hospodář) 54 995960
vodní pl. nádrž umělá 2 27333
zast. pl. zbořeniště 10 3010
zast. pl. 220 68598
ostat.pl. dráha 1 127
ostat.pl. jiná plocha 154 107152
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2
ostat.pl. manipulační pl. 40 46732
ostat.pl. neplodná půda 184 84161
ostat.pl. ostat.komunikace 89 133306
ostat.pl. pohřeb. 1 2001
ostat.pl. silnice 15 41450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13063
ostat.pl. zeleň 1 402
Celkem KN 1415 3501621
Par. DKM 1415 3501621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 130
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 210
byt.z. byt 11
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 1
Celkem JED 15
LV 346
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2005 intravilán (převodem), DKM je na celém k.ú.
DKM-KPÚ 27.01.2005 1:1000 27.01.2005 *) extravilán (dle JPÚ)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 06:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.