k.ú.: 669148 - Bílý Kostelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 392739
zahrada 44 22805
travní p. 425 2058398
lesní poz 64 394893
vodní pl. nádrž umělá 1 1385
vodní pl. tok přirozený 2 2439
vodní pl. zamokřená pl. 1 813
zast. pl. společný dvůr 1 134
zast. pl. zbořeniště 26 10143
zast. pl. 66 25354
ostat.pl. jiná plocha 11 2447
ostat.pl. manipulační pl. 2 2691
ostat.pl. neplodná půda 132 59237
ostat.pl. ostat.komunikace 82 70087
ostat.pl. silnice 1 13374
Celkem KN 914 3056939
Par. KMD 914 3056939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 64
LV 95
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2009
S-SK GS 1:2880 1843 18.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 08:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.