k.ú.: 669172 - Ličenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1240087
zahrada 30 41007
ovoc. sad 1 3331
travní p. 88 119572
lesní poz 33 80664
vodní pl. tok přirozený 9 4036
vodní pl. zamokřená pl. 7 2442
zast. pl. zbořeniště 11 3980
zast. pl. 37 15528
ostat.pl. dráha 2 32981
ostat.pl. jiná plocha 8 2479
ostat.pl. neplodná půda 27 11976
ostat.pl. ostat.komunikace 28 12582
ostat.pl. silnice 4 25135
Celkem KN 450 1595800
Par. KMD 450 1595800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 56
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.