k.ú.: 669202 - Bor u Kopaniny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 2003426
zahrada 6 5212
travní p. 32 557979
lesní poz 10 284800
vodní pl. nádrž umělá 2 2823
vodní pl. tok přirozený 1 1233
vodní pl. tok umělý 7 26179
zast. pl. zbořeniště 1 22
ostat.pl. jiná plocha 30 35189
ostat.pl. manipulační pl. 1 2220
ostat.pl. neplodná půda 5 6773
ostat.pl. ostat.komunikace 5 11658
ostat.pl. silnice 2 27060
Celkem KN 118 2964574
Par. DKM 118 2964574
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 14
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2016
THM-V 1:2000 01.01.1973 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.