k.ú.: 669237 - Doubrava u Aše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 99436
zahrada 54 31302
travní p. 118 712303
lesní poz 147 2679123
vodní pl. nádrž přírodní 8 5803
vodní pl. tok přirozený 30 23342
vodní pl. tok umělý 1 1463
zast. pl. společný dvůr 3 663
zast. pl. zbořeniště 9 3040
zast. pl. 74 15071
ostat.pl. jiná plocha 39 61864
ostat.pl. neplodná půda 56 102937
ostat.pl. ostat.komunikace 71 66340
ostat.pl. pohřeb. 1 1721
ostat.pl. silnice 2 26667
ostat.pl. zeleň 2 370
Celkem KN 618 3831445
Par. DKM 618 3831445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 74
LV 70
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.11.2004 1:1000 31.12.2004 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1841 30.12.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.