k.ú.: 669253 - Kopaniny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 698547
zahrada 84 79146
travní p. mez, stráň 4 12676
travní p. 113 428424
lesní poz 17 2083626
vodní pl. nádrž umělá 1 557
vodní pl. tok přirozený 5 11633
vodní pl. tok umělý 1 88
vodní pl. zamokřená pl. 2 1953
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 99 23383
ostat.pl. jiná plocha 31 49834
ostat.pl. manipulační pl. 6 862
ostat.pl. neplodná půda 26 42580
ostat.pl. ostat.komunikace 37 57785
ostat.pl. pohřeb. 2 5990
ostat.pl. silnice 1 14814
ostat.pl. skládka 1 547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13954
ostat.pl. zeleň 1 8780
Celkem KN 446 3535366
Par. KMD 446 3535366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 98
LV 94
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.