k.ú.: 669296 - Kopidlno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573060 - Kopidlno NUTS5 CZ0522573060
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1136 5863303
zahrada 499 309350
ovoc. sad 90 265077
travní p. skleník-pařeniš. 3 2993
travní p. 340 872135
lesní poz 90 6863367
vodní pl. nádrž přírodní 3 4523
vodní pl. nádrž umělá 21 36517
vodní pl. rybník 12 455464
vodní pl. tok přirozený 211 131359
vodní pl. tok umělý 8 733
vodní pl. zamokřená pl. 51 94871
zast. pl. společný dvůr 19 1361
zast. pl. zbořeniště 16 8140
zast. pl. 917 310806
ostat.pl. dráha 13 106518
ostat.pl. jiná plocha 205 171067
ostat.pl. manipulační pl. 120 277176
ostat.pl. neplodná půda 21 14613
ostat.pl. ostat.komunikace 364 316036
ostat.pl. pohřeb. 2 7170
ostat.pl. silnice 98 146871
ostat.pl. skládka 1 402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 22887
ostat.pl. zeleň 30 97483
Celkem KN 4280 16380222
Par. DKM 2 3761
Par. KMD 4278 16376461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 433
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 39
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 102
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 25
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 881
byt.z. byt 164
obč.z. byt 42
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 207
LV 1033
spoluvlastník 1696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 02:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.