k.ú.: 669334 - Kopisty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz les(ne hospodář) 1 23624
vodní pl. nádrž umělá 3 810722
vodní pl. tok přirozený 2 8801
zast. pl. zbořeniště 35 1331
zast. pl. 114 44854
ostat.pl. dobývací prost. 9 12646
ostat.pl. dráha 9 22014
ostat.pl. jiná plocha 97 999003
ostat.pl. manipulační pl. 10 38556
ostat.pl. neplodná půda 2 1510
ostat.pl. ostat.komunikace 17 38572
ostat.pl. silnice 12 38418
Celkem KN 311 2040051
Par. DKM 311 2040051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. prům.obj 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 113
LV 125
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 10:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.