k.ú.: 669342 - Pařidla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 132622
lesní poz les(ne hospodář) 9 67154
vodní pl. nádrž umělá 2 358180
vodní pl. tok přirozený 5 2967
vodní pl. zamokřená pl. 7 82348
zast. pl. 14 710612
ostat.pl. jiná plocha 46 765540
ostat.pl. manipulační pl. 1 1438
ostat.pl. neplodná půda 7 35922
ostat.pl. ostat.komunikace 9 10213
ostat.pl. silnice 9 50812
ostat.pl. zeleň 4 167920
Celkem KN 125 2385728
Par. DKM 125 2385728
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 3
LV 12
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 18:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.