k.ú.: 669393 - Kopřivnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 530 1770379
zahrada 1798 1221116
ovoc. sad 8 35566
travní p. 224 883134
lesní poz 190 1704294
vodní pl. tok přirozený 23 54975
vodní pl. zamokřená pl. 1 4856
zast. pl. společný dvůr 19 8524
zast. pl. zbořeniště 17 5241
zast. pl. 3435 1011630
ostat.pl. dobývací prost. 1 98
ostat.pl. dráha 76 125644
ostat.pl. jiná plocha 503 426180
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 8186
ostat.pl. manipulační pl. 226 1423070
ostat.pl. neplodná půda 73 104126
ostat.pl. ost.dopravní pl. 19 21468
ostat.pl. ostat.komunikace 701 699781
ostat.pl. pohřeb. 7 45135
ostat.pl. silnice 61 54446
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 158755
ostat.pl. zeleň 311 563299
Celkem KN 8267 10329903
Par. DKM 8267 10329903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 279
č.p. doprava 2
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 34
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 127
č.p. rod.dům 933
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 21
č.e. garáž 255
č.e. jiná st. 89
č.e. rod.rekr 163
č.e. tech.vyb 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 974
bez čp/če jiná st. 180
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 135
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 15
Celkem BUD 3389
byt.z. byt 4599
byt.z. dílna 14
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 64
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 148
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 4902
LV 5458
spoluvlastník 9725

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2000
THM-V 1:2000 01.08.1978 18.09.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.08.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.