k.ú.: 669482 - Horky u Dubé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 1012620
zahrada 37 30527
ovoc. sad 2 8723
travní p. 88 316300
lesní poz 65 877329
vodní pl. nádrž umělá 2 340
zast. pl. zbořeniště 17 3742
zast. pl. 46 16479
ostat.pl. jiná plocha 8 1424
ostat.pl. manipulační pl. 8 2964
ostat.pl. neplodná půda 69 55322
ostat.pl. ostat.komunikace 40 32718
ostat.pl. silnice 19 28534
ostat.pl. zeleň 1 202
Celkem KN 456 2387224
Par. DKM 1 280
Par. KMD 455 2386944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 45
LV 73
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2013 28.02.1824,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.