k.ú.: 669491 - Korce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1863130
zahrada 107 46162
ovoc. sad 3 6157
travní p. mez, stráň 1 327
travní p. 167 646139
lesní poz 153 3265906
vodní pl. nádrž umělá 1 65
zast. pl. zbořeniště 29 5743
zast. pl. 75 30658
ostat.pl. jiná plocha 24 7593
ostat.pl. manipulační pl. 9 20781
ostat.pl. neplodná půda 117 100230
ostat.pl. ostat.komunikace 87 79571
ostat.pl. silnice 6 52624
ostat.pl. zeleň 3 265
Celkem KN 886 6125351
Par. KMD 886 6125351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 67
LV 96
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 13:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.