k.ú.: 669521 - Kornice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578347 - Litomyšl NUTS5 CZ0533578347
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 1978001
zahrada 77 56284
travní p. 119 226570
lesní poz 64 355981
vodní pl. nádrž umělá 4 1379
vodní pl. tok přirozený 21 8679
vodní pl. tok umělý 41 13460
zast. pl. 102 46632
ostat.pl. jiná plocha 81 66305
ostat.pl. manipulační pl. 16 12710
ostat.pl. neplodná půda 3 2431
ostat.pl. ostat.komunikace 103 53772
ostat.pl. silnice 24 34415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 256
ostat.pl. zeleň 1 36
Celkem KN 813 2856911
Par. DKM 813 2856911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 96
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 143
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.1998
ZMVM 1:2000 10.10.1994 28.12.1998
S-SK GS 1:2880 1839 10.10.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.