k.ú.: 669539 - Korolupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594253 - Korolupy NUTS5 CZ0647594253
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 599 7920312
zahrada 117 74605
travní p. 303 763457
lesní poz 156 5977006
vodní pl. rybník 2 15178
vodní pl. tok přirozený 28 56230
vodní pl. zamokřená pl. 9 76642
zast. pl. zbořeniště 1 232
zast. pl. 159 85119
ostat.pl. jiná plocha 159 128010
ostat.pl. manipulační pl. 79 84838
ostat.pl. neplodná půda 15 8144
ostat.pl. ostat.komunikace 101 177092
ostat.pl. pohřeb. 2 714
ostat.pl. silnice 8 49095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 30350
ostat.pl. zeleň 1 1335
Celkem KN 1749 15448359
Par. DKM 1339 10509309
Par. KMD 410 4939050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 148
LV 187
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 06.01.2021 1:1000 14.01.2021 *) JPÚ - upřesnění přídělu
KMD 1:1000 22.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 14.01.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 05:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.