k.ú.: 669555 - Korouhev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578258 - Korouhev NUTS5 CZ0533578258
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 581 6879535
zahrada 534 406776
ovoc. sad 1 827
travní p. 683 3459333
lesní poz 256 3918265
vodní pl. nádrž přírodní 2 2980
vodní pl. nádrž umělá 4 34120
vodní pl. rybník 1 3498
vodní pl. tok přirozený 52 30064
vodní pl. tok umělý 46 19825
vodní pl. zamokřená pl. 2 917
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 9 5183
zast. pl. 580 184018
ostat.pl. jiná plocha 477 407119
ostat.pl. manipulační pl. 15 34928
ostat.pl. neplodná půda 123 86176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 389
ostat.pl. ostat.komunikace 432 300059
ostat.pl. pohřeb. 1 1390
ostat.pl. silnice 28 156145
ostat.pl. skládka 1 9543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4635
Celkem KN 3831 15945766
Par. DKM 2 3922
Par. KMD 3829 15941844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 170
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 21
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 11
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 554
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 550
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 14.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 13:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.