k.ú.: 669563 - Lačnov u Korouhve - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578258 - Korouhev NUTS5 CZ0533578258
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 57 45718
travní p. mez, stráň 2 1969
travní p. 189 1146800
lesní poz 75 562121
vodní pl. rybník 1 18556
vodní pl. tok přirozený 4 15198
zast. pl. zbořeniště 2 468
zast. pl. 75 15238
ostat.pl. jiná plocha 67 23726
ostat.pl. manipulační pl. 5 9968
ostat.pl. mez, stráň 1 4044
ostat.pl. neplodná půda 46 25308
ostat.pl. ostat.komunikace 32 33009
ostat.pl. silnice 13 20949
Celkem KN 569 1923072
Par. KMD 569 1923072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 130
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.