k.ú.: 669695 - Korytná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592285 - Korytná NUTS5 CZ0722592285
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 880 2065983
zahrada 415 350475
ovoc. sad 3 5245
travní p. 884 3738551
lesní poz 265 5187855
vodní pl. nádrž umělá 3 54836
vodní pl. rybník 1 3170
vodní pl. tok přirozený 79 102996
zast. pl. zbořeniště 14 2545
zast. pl. 545 197880
ostat.pl. jiná plocha 184 76188
ostat.pl. manipulační pl. 58 38186
ostat.pl. mez, stráň 7 638
ostat.pl. neplodná půda 19 12634
ostat.pl. ostat.komunikace 199 327851
ostat.pl. pohřeb. 5 7152
ostat.pl. silnice 40 56283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15798
ostat.pl. zeleň 216 509693
Celkem KN 3822 12753959
Par. DKM 2238 6928690
Par. KMD 1582 5824686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 333
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 17
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 62
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 523
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 710
spoluvlastník 1618

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 20.05.2022 04:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.