k.ú.: 669709 - Kořenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581755 - Kořenec NUTS5 CZ0641581755
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 2669479
zahrada 332 159749
travní p. 447 1090538
lesní poz 180 3470213
vodní pl. nádrž přírodní 7 2977
vodní pl. nádrž umělá 1 485
vodní pl. tok přirozený 11 27571
vodní pl. zamokřená pl. 1 487
zast. pl. zbořeniště 12 1389
zast. pl. 269 71425
ostat.pl. jiná plocha 82 251702
ostat.pl. manipulační pl. 34 26904
ostat.pl. neplodná půda 136 129368
ostat.pl. ostat.komunikace 291 144578
ostat.pl. silnice 3 45852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12823
Celkem KN 2372 8105540
Par. KMD 2372 8105540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 389
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:2000 15.12.2000 28.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.