k.ú.: 669717 - Chotouchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533408 - Kořenice NUTS5 CZ0204533408
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 3097525
zahrada 142 93891
ovoc. sad 10 4390
travní p. 55 79215
lesní poz 97 183582
vodní pl. nádrž umělá 2 1045
vodní pl. rybník 6 14500
vodní pl. tok přirozený 85 20224
zast. pl. společný dvůr 4 1775
zast. pl. zbořeniště 4 1115
zast. pl. 138 75358
ostat.pl. dráha 2 20072
ostat.pl. jiná plocha 22 29932
ostat.pl. manipulační pl. 31 37192
ostat.pl. neplodná půda 43 19531
ostat.pl. ostat.komunikace 120 91369
ostat.pl. silnice 11 85688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2176
ostat.pl. zeleň 3 4783
Celkem KN 1035 3863363
Par. DKM 1035 3863363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 137
byt.z. byt 4
obč.z. byt 7
Celkem JED 11
LV 242
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.03.2018
DKM 1:1000 11.11.2014
THM-V 1:2000 01.01.1976 21.03.2018 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1975 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 17.05.2022 00:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.