k.ú.: 669750 - Polubný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563668 - Kořenov NUTS5 CZ0512563668
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 733
zahrada 88 47510
travní p. 1501 2859346
lesní poz les(ne hospodář) 8 74866
lesní poz 310 16603156
vodní pl. nádrž přírodní 2 209
vodní pl. nádrž umělá 6 1535
vodní pl. tok přirozený 13 199125
vodní pl. tok umělý 1 1398
vodní pl. zamokřená pl. 7 23013
zast. pl. společný dvůr 2 588
zast. pl. zbořeniště 20 3633
zast. pl. 760 160455
ostat.pl. dráha 7 180523
ostat.pl. jiná plocha 48 24184
ostat.pl. manipulační pl. 57 51324
ostat.pl. neplodná půda 313 144582
ostat.pl. ostat.komunikace 255 166336
ostat.pl. pohřeb. 4 10455
ostat.pl. silnice 16 211152
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24629
ostat.pl. zeleň 4 4492
Celkem KN 3429 20793244
Par. DKM 3429 20793244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 3
č.p. les.hosp 5
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 10
č.p. zem.stav 1
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 199
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 741
byt.z. byt 67
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. byt 48
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 151
LV 797
spoluvlastník 1158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 08.11.2002 1:1000 08.11.2002 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 15.12.1989 08.11.2002 Od -ověř TO. ZMVM Kořenov.
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.1989 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.