k.ú.: 669768 - Jizerka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563668 - Kořenov NUTS5 CZ0512563668
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 90 544510
lesní poz ostat.komunikace 2 77936
lesní poz 30 26480065
vodní pl. tok přirozený 5 144218
vodní pl. tok umělý 2 1413
vodní pl. zamokřená pl. 1 3201
zast. pl. zbořeniště 4 1839
zast. pl. 64 13494
ostat.pl. jiná plocha 5 8024
ostat.pl. manipulační pl. 1 1781
ostat.pl. neplodná půda 3 11397
ostat.pl. ostat.komunikace 23 64612
ostat.pl. silnice 2 39646
Celkem KN 232 27392136
Par. KMD 232 27392136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 6
č.e. rod.rekr 14
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 62
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 8
LV 56
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
S-SK GS 1:2880 1824 24.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 20:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.