k.ú.: 669792 - Příchovice u Kořenova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563668 - Kořenov NUTS5 CZ0512563668
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 3387
zahrada 120 57512
travní p. 939 2497257
lesní poz les(ne hospodář) 10 573242
lesní poz 161 1281537
vodní pl. nádrž umělá 3 1906
vodní pl. tok přirozený 4 6688
vodní pl. zamokřená pl. 2 9716
zast. pl. zbořeniště 11 1239
zast. pl. 408 75978
ostat.pl. dráha 1 1098
ostat.pl. jiná plocha 19 25756
ostat.pl. manipulační pl. 29 33771
ostat.pl. neplodná půda 175 125395
ostat.pl. ostat.komunikace 155 111220
ostat.pl. pohřeb. 1 4994
ostat.pl. silnice 14 100060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6106
ostat.pl. zeleň 23 23059
Celkem KN 2082 4939921
Par. DKM 2082 4939921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 74
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 126
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 391
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 14
obč.z. dílna 1
Celkem JED 58
LV 475
spoluvlastník 718

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 18.09.2002 1:1000 18.09.2002 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 15.12.1989 18.09.2002 Od -ověř TO. ZMVM Kořenov.
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.1989 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 21:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.