k.ú.: 669946 - Kosmová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 2499740
zahrada 33 24691
travní p. 174 1593763
lesní poz les(ne hospodář) 2 9278
lesní poz 53 1692242
vodní pl. nádrž umělá 1 48365
vodní pl. tok přirozený 1 9295
vodní pl. tok umělý 10 27704
vodní pl. zamokřená pl. 9 127563
zast. pl. společný dvůr 2 231
zast. pl. zbořeniště 6 2853
zast. pl. 74 57126
ostat.pl. jiná plocha 20 119568
ostat.pl. manipulační pl. 18 56913
ostat.pl. neplodná půda 12 10544
ostat.pl. ostat.komunikace 44 81211
ostat.pl. pohřeb. 1 8558
ostat.pl. silnice 5 58775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 626
ostat.pl. zeleň 3 1274
Celkem KN 607 6430320
Par. DKM 607 6430320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 71
byt.z. byt 45
Celkem JED 45
LV 113
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2003 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1841 26.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.