k.ú.: 670031 - Kostelany nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592293 - Kostelany nad Moravou NUTS5 CZ0722592293
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1596 2917781
zahrada 242 124587
travní p. 41 202145
lesní poz 9 836856
vodní pl. nádrž přírodní 1 1111
vodní pl. tok přirozený 57 268733
zast. pl. zbořeniště 27 7366
zast. pl. 408 146003
ostat.pl. dráha 3 29220
ostat.pl. dálnice 2 25
ostat.pl. jiná plocha 98 17904
ostat.pl. manipulační pl. 18 6785
ostat.pl. neplodná půda 88 92106
ostat.pl. ostat.komunikace 126 57025
ostat.pl. pohřeb. 2 2593
ostat.pl. silnice 169 23803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10264
ostat.pl. zeleň 12 13656
Celkem KN 2905 4757963
Par. KMD 2905 4757963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 163
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 157
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 383
LV 652
spoluvlastník 1219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 12.05.2015 1:1000 12.05.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.05.2022 13:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.