k.ú.: 670090 - Kostelec u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 503916 - Kostelec NUTS5 CZ0327503916
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 3575646
zahrada 140 78430
ovoc. sad 5 44834
travní p. 143 1045754
lesní poz 84 4839950
vodní pl. nádrž umělá 11 11339
vodní pl. rybník 14 44041
vodní pl. tok přirozený 1 620
vodní pl. tok umělý 32 23131
vodní pl. zamokřená pl. 8 19029
zast. pl. společný dvůr 25 2708
zast. pl. zbořeniště 6 737
zast. pl. 178 62215
ostat.pl. jiná plocha 104 44337
ostat.pl. manipulační pl. 21 52557
ostat.pl. neplodná půda 24 11380
ostat.pl. ostat.komunikace 94 110849
ostat.pl. pohřeb. 2 4352
ostat.pl. silnice 5 54104
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11773
ostat.pl. zeleň 12 9610
Celkem KN 1217 10047396
Par. DKM 1217 10047396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 89
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 172
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 174
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.