k.ú.: 670103 - Lšelín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 503916 - Kostelec NUTS5 CZ0327503916
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 3346924
zahrada 38 27988
ovoc. sad 1 26758
travní p. 48 139698
lesní poz 87 3432117
vodní pl. nádrž umělá 6 18424
vodní pl. tok přirozený 3 8706
vodní pl. tok umělý 5 12643
zast. pl. společný dvůr 10 2368
zast. pl. zbořeniště 17 12599
zast. pl. 27 13446
ostat.pl. jiná plocha 21 16940
ostat.pl. neplodná půda 4 5123
ostat.pl. ostat.komunikace 27 59834
ostat.pl. silnice 3 42558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 52
Celkem KN 414 7166178
Par. DKM 414 7166178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 26
LV 32
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.