k.ú.: 670111 - Nedražice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 503916 - Kostelec NUTS5 CZ0327503916
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 2413216
zahrada 55 58760
travní p. 59 507427
lesní poz 19 1262084
vodní pl. nádrž umělá 1 672
vodní pl. rybník 7 84302
vodní pl. tok umělý 6 10327
vodní pl. zamokřená pl. 1 382
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 71 41489
ostat.pl. jiná plocha 57 45457
ostat.pl. manipulační pl. 4 15464
ostat.pl. neplodná půda 9 9768
ostat.pl. ostat.komunikace 31 58213
ostat.pl. silnice 5 33035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4001
ostat.pl. zeleň 1 881
Celkem KN 383 4545573
Par. KMD 383 4545573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 63
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 68
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.