k.ú.: 670146 - Štípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 690 3424867
zahrada 914 652696
ovoc. sad 7 24496
travní p. 158 190681
lesní poz 95 1307481
vodní pl. nádrž umělá 6 14016
vodní pl. tok přirozený 80 45170
vodní pl. tok umělý 15 4591
zast. pl. zbořeniště 2 526
zast. pl. 881 244900
ostat.pl. jiná plocha 257 203025
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 42438
ostat.pl. manipulační pl. 48 36490
ostat.pl. neplodná půda 4 8886
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 29348
ostat.pl. ostat.komunikace 248 163468
ostat.pl. silnice 28 85712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11751
ostat.pl. zeleň 60 411512
Celkem KN 3510 6902054
Par. DKM 3510 6902054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 594
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 2
s roz.jed 11
Celkem BUD 846
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 32
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 22
Celkem JED 98
LV 1169
spoluvlastník 2022

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2003
THM-V 1:2000 01.04.1983 30.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.