k.ú.: 670260 - Kostelec u Heřmanova Městce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571628 - Kostelec u Heřmanova Městce NUTS5 CZ0531571628
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 2238324
zahrada 309 186848
ovoc. sad 9 25577
travní p. 159 268378
lesní poz 123 4155702
vodní pl. rybník 3 19793
vodní pl. tok přirozený 11 10198
vodní pl. tok umělý 2 5971
vodní pl. zamokřená pl. 2 3885
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 2 197
zast. pl. 283 84225
ostat.pl. dráha 12 68217
ostat.pl. jiná plocha 92 83987
ostat.pl. manipulační pl. 38 77549
ostat.pl. neplodná půda 95 89439
ostat.pl. ostat.komunikace 114 84325
ostat.pl. pohřeb. 1 1446
ostat.pl. silnice 9 71145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2016
Celkem KN 1674 7477226
Par. DKM 5 3495
Par. KMD 1669 7473731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 124
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 276
LV 319
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 13:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.