k.ú.: 670332 - Kostelecká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576361 - Kostelec nad Orlicí NUTS5 CZ0524576361
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 644 2933771
zahrada 267 183362
ovoc. sad 3 24964
travní p. 513 1002329
lesní poz 254 1135615
vodní pl. nádrž přírodní 2 363
vodní pl. nádrž umělá 5 16590
vodní pl. rybník 1 4676
vodní pl. tok přirozený 82 35790
vodní pl. tok umělý 191 39688
zast. pl. společný dvůr 2 763
zast. pl. zbořeniště 2 241
zast. pl. 258 84026
ostat.pl. jiná plocha 58 17557
ostat.pl. manipulační pl. 16 18735
ostat.pl. neplodná půda 5 1627
ostat.pl. ostat.komunikace 162 124367
ostat.pl. silnice 3 47234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10031
ostat.pl. zeleň 2 1583
Celkem KN 2472 5683312
Par. DKM 2 147
Par. KMD 2470 5683165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 124
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 248
LV 406
spoluvlastník 830

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 19:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.