k.ú.: 670359 - Kostelecké Horky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576387 - Kostelecké Horky NUTS5 CZ0524576387
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 2497
orná půda 108 808614
zahrada 99 125907
travní p. mez, stráň 63 37482
travní p. 329 1705448
lesní poz ostat.komunikace 2 597
lesní poz 196 10173218
vodní pl. nádrž umělá 2 6859
vodní pl. rybník 5 58429
vodní pl. tok přirozený 31 6626
vodní pl. tok umělý 15 4106
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 2 1388
zast. pl. 95 48708
ostat.pl. jiná plocha 25 9231
ostat.pl. manipulační pl. 19 25638
ostat.pl. mez, stráň 13 15463
ostat.pl. neplodná půda 14 14458
ostat.pl. ostat.komunikace 118 155310
ostat.pl. silnice 3 47596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2270
Celkem KN 1143 13249863
Par. KMD 1143 13249863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 89
LV 166
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK GS 1:2880 1840 29.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 18:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.