k.ú.: 670391 - Kostelní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 10 7947
travní p. 77 1456567
lesní poz les(ne hospodář) 44 3310282
vodní pl. nádrž umělá 1 924
vodní pl. tok přirozený 4 11817
vodní pl. tok umělý 2 6831
vodní pl. zamokřená pl. 5 64469
zast. pl. zbořeniště 2 321
zast. pl. 35 11590
ostat.pl. jiná plocha 4 2311
ostat.pl. neplodná půda 31 69324
ostat.pl. ostat.komunikace 43 44490
ostat.pl. pohřeb. 1 2087
ostat.pl. silnice 5 45783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1029
ostat.pl. zeleň 4 3740
Celkem KN 269 5039512
Par. DKM 232 1770198
Par. KMD 37 3269314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
Celkem BUD 35
LV 44
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.07.2020 1:1000 25.11.2020 *)
KMD 1:1000 02.05.2011
KM-D 1:2000 29.12.2000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 14:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.