k.ú.: 670405 - Počátky u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 19202
zahrada 13 9956
travní p. školka 2 93543
travní p. 80 1505218
lesní poz les(ne hospodář) 8 4128673
lesní poz 22 1488769
vodní pl. nádrž umělá 1 301
vodní pl. tok umělý 7 7350
zast. pl. 44 11010
ostat.pl. jiná plocha 20 16637
ostat.pl. neplodná půda 12 70059
ostat.pl. ostat.komunikace 30 61054
ostat.pl. silnice 2 37354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2959
Celkem KN 247 7452085
Par. KMD 247 7452085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 43
LV 42
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2011
KM-D 1:2000 28.12.2001 05.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 28.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 18:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.