k.ú.: 670413 - Valtéřov u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 97226
zahrada 5 6030
travní p. 63 1425128
lesní poz les(ne hospodář) 23 3307823
lesní poz 8 648609
vodní pl. nádrž umělá 1 340
vodní pl. tok přirozený 1 9472
vodní pl. zamokřená pl. 1 17889
zast. pl. 9 2210
ostat.pl. jiná plocha 7 4246
ostat.pl. manipulační pl. 1 27
ostat.pl. neplodná půda 30 134687
ostat.pl. ostat.komunikace 20 43409
ostat.pl. silnice 7 37551
Celkem KN 182 5734647
Par. KMD 182 5734647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 9
LV 25
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2011
KM-D 1:2000 29.12.2000 12.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 19:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.