k.ú.: 670448 - Rudolec u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 153354
zahrada 63 34345
travní p. 109 2101724
lesní poz les(ne hospodář) 81 1514427
lesní poz 6 33891
vodní pl. nádrž umělá 1 12109
vodní pl. tok přirozený 12 34647
vodní pl. tok umělý 9 4459
zast. pl. 97 23977
ostat.pl. jiná plocha 78 41742
ostat.pl. manipulační pl. 28 53689
ostat.pl. neplodná půda 46 56309
ostat.pl. ostat.komunikace 62 69106
ostat.pl. silnice 70 166513
ostat.pl. zeleň 3 558
Celkem KN 677 4300850
Par. DKM 677 4300850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 97
LV 96
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.2012
Ost. 1:5000 01.01.1981 05.10.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1972 05.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 06:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.