k.ú.: 670499 - Studánka u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 108981
travní p. mez, stráň 1 2140
travní p. 76 1530958
lesní poz les(ne hospodář) 94 4194319
vodní pl. nádrž umělá 1 632
vodní pl. tok přirozený 18 19281
vodní pl. zamokřená pl. 3 1843
zast. pl. 5 1623
ostat.pl. jiná plocha 23 79848
ostat.pl. manipulační pl. 5 9348
ostat.pl. neplodná půda 30 48413
ostat.pl. ostat.komunikace 53 89469
ostat.pl. silnice 8 47757
Celkem KN 321 6134612
Par. KMD 321 6134612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 5
LV 18
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2010
Ost. 1:5000 01.01.1979 25.02.2010 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 14:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.