k.ú.: 670545 - Kostelní Radouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 509108 - Kostelní Radouň NUTS5 CZ0313509108
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 2522566
zahrada 183 96983
ovoc. sad 1 4235
travní p. 398 1322882
lesní poz 147 1249428
vodní pl. nádrž umělá 2 3134
vodní pl. rybník 18 312739
vodní pl. tok přirozený 12 10478
vodní pl. tok umělý 92 25156
vodní pl. zamokřená pl. 11 14544
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 233 66514
ostat.pl. jiná plocha 66 25250
ostat.pl. manipulační pl. 39 36274
ostat.pl. neplodná půda 70 76770
ostat.pl. ostat.komunikace 155 105108
ostat.pl. pohřeb. 2 3936
ostat.pl. silnice 6 29555
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6217
ostat.pl. zeleň 11 2213
Celkem KN 1696 5914144
Par. KMD 1696 5914144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 263
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2016
S-SK GS 1:2880 1828 27.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.05.2022 12:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.