k.ú.: 670553 - Kostelní Vydří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 508357 - Kostelní Vydří NUTS5 CZ0313508357
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 448 2966246
zahrada 113 67075
travní p. 243 919085
lesní poz 88 2015514
vodní pl. nádrž umělá 2 6769
vodní pl. rybník 21 137779
vodní pl. tok přirozený 13 13349
vodní pl. tok umělý 64 20199
vodní pl. zamokřená pl. 9 5977
zast. pl. společný dvůr 8 6265
zast. pl. zbořeniště 2 372
zast. pl. 147 58931
ostat.pl. jiná plocha 104 110953
ostat.pl. manipulační pl. 17 22568
ostat.pl. neplodná půda 65 44012
ostat.pl. ostat.komunikace 74 63059
ostat.pl. silnice 6 48772
ostat.pl. zeleň 1 521
Celkem KN 1425 6507446
PK 37 262348
GP 102 837512
Celkem ZE 139 1099860
Par. DKM 1 2
Par. KMD 1400 5391966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 161
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.