k.ú.: 670570 - Kostěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575232 - Kostěnice NUTS5 CZ0532575232
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 488 4823280
zahrada 289 152093
ovoc. sad 1 14311
travní p. 56 150441
lesní poz 16 22768
vodní pl. nádrž umělá 5 2933
vodní pl. tok umělý 71 33203
zast. pl. společný dvůr 7 455
zast. pl. 310 167380
ostat.pl. dráha 17 70665
ostat.pl. jiná plocha 39 24029
ostat.pl. manipulační pl. 56 123183
ostat.pl. neplodná půda 5 1935
ostat.pl. ostat.komunikace 197 95360
ostat.pl. pohřeb. 1 2570
ostat.pl. silnice 67 57268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2526
ostat.pl. zeleň 14 13302
Celkem KN 1640 5757702
Par. DKM 1640 5757702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 289
byt.z. byt 22
obč.z. byt 2
Celkem JED 24
LV 353
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.1999
FÚO 1:2000 01.04.1981 02.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.04.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 13:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.