k.ú.: 670596 - Kostníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590894 - Kostníky NUTS5 CZ0634590894
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 5898341
zahrada 109 102998
travní p. 171 604855
lesní poz 271 5287546
vodní pl. nádrž umělá 2 18656
vodní pl. rybník 1 12242
vodní pl. tok přirozený 11 70607
vodní pl. tok umělý 12 10422
vodní pl. zamokřená pl. 2 600
zast. pl. zbořeniště 5 2161
zast. pl. 144 69129
ostat.pl. jiná plocha 86 171086
ostat.pl. manipulační pl. 9 53333
ostat.pl. neplodná půda 48 120352
ostat.pl. ostat.komunikace 148 363899
ostat.pl. pohřeb. 1 287
ostat.pl. silnice 7 69143
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14106
ostat.pl. zeleň 16 51011
Celkem KN 1453 12920774
Par. DKM 780 7195504
Par. KMD 673 5725270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 144
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 287
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
DKM-KPÚ 28.04.2010 1:1000 28.04.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 16.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 21.05.2022 21:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.